Trollheimen landskapsvernområde

Perlen blant norske fjelltrakter

Trollheimen er et fjellområde på grensa mellom Trøndelag og Nordmøre, det består av Trollheimen og Innerdalen landskapsvernområder med Svartåmoen og Minilldalsmyrene naturreservater. Området kalles gjerne «perlen blant norske fjelltrakter» og er det klart største landskapsvernområdet i Trøndelag.

Opprettet:
Innerdalen i 1967 og Trollheimen i 1987

Størrelse:
Landskapsvernområdene og tilhørende naturreservater dekker 1165 km2
Beliggenhet: Trollheimen ligger i kommunene Rennebu, Oppdal, Rinndal, Surnadal og Sunndal og avgrenses av Surnadal og Rindal i nord, Orkdalen og Dovrebanen i øst, Sunndal og Oppdal i sør og fjordene i vest.

Formål:
Landskapsvernet er innført for å ta vare på et helt spesielt og vakkert fjellområde med fjell, skog, seterdaler og et rikt plante- og dyreliv. Dette naturlandskapet har en betydelig rekreativ og naturvitenskapelig verdi.

Områdebeskrivelse:
De østlige områdene er preget av runde rolige landskapsformer, mens det i vest er en villere og mer variert natur, med høge fjell og dype skogsdaler. Trollheimen ligger i klimaskillet mellom kyst og innland, noe som gir stor variasjon i landskapsformer og naturtyper. Sørlige og nordlige arters utbredelsesområder møtes i Trollheimen, likeså kyst og innlandsarter. Dette er bakgrunnen til at Trollheimen har uvanlig stor bredde av naturtyper, plante- og dyrearter.