Sylan lanskapsvernområde

Sylan er fjellmassivet i grenseland. Her finner du et vakkert fjell landskap med ruvende høyfjellstinder, vakre dalganger og fiskerike elver og vann.

Sylan er et egenartet og enestående vakkert fjellområde som er relativt lite påvirket av mennesker. Sylmassivet er omgitt av store myr- og skogområder.

Mesteparten av dette fjellområde ligger i Tydal kommune, men strekker seg inn mot Meråker, Selbu, Røros og Sverige.

Det er vektlagt at Sylan landskapsvernområde skal kunne brukes til samisk reindrift og at allmennheten skal gis anledning til å utøve det enkle og tradisjonelle friluftslivet.