Femundsmarka Nasjonalpark

Femundsmarka nasjonalpark er en norsk nasjonalpark beliggende i et særpreget fjellområde i Hedmark og Sør-Trøndelag; mellom sjøen Femunden og svenskegrensen.

Femundsmarka nasjonalpark med Langtjønna og Femundslia landskapsvernområder. Parken har felles grense med de to svenske verneområdene Långfjället naturreservat og Rogen naturreservat. Sammen med disse utgjør Femundsmarka nasjonalpark et av de største sammenhengende villmarksområdene i Sør-Skandinavia.

Opprettet: 1971 og utvidet i 2003

Størrelse: 650 km2 – hvor 77 km2 er landskapsvernområde.

Beliggenhet: Femundsmarka nasjonalpark ligger i kommunene Røros i Trøndelag og Engerdal i Hedmark.

Formål: «Formålet med opprettelsen av Femundsmarka nasjonalpark er blant annet å bevare et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørt skog- og fjellområde, landskapsformene med blant annet det særpregede dødislandskapet med blokkmark, morenerygger, sjøer og vannsystemer og det naturlige biologiske mangfoldet med et egenartet plante- og dyreliv. Formålet med vernet av Langtjønna landskapsvernområde er å ta vare på et særegent natur- og kulturlandskap med kulturlandskapselementer blant annet knyttet til fløtningsanlegget mellom Femunden og Feragen.»

Områdebeskrivelse: Et øde, urtidsprega terreng, som ble formet av isen da den trakk seg tilbake for ti tusen år siden, venter den som skal vandre i Femundsmarka. Her mellom store lavbevokste steiner, krokete kjempefuruer og bortgjemte tjern ligger nasjonalparken som preges av et rolig og avrundet landskap. Det er som om du fortsatt kan se hvordan isen knuste fjellene og dro stein og grusmasser utover. Landskapet og vannveiene preges ennå av den aktive bruken av dette området gjennom generasjoner, her ligger kulturminnene tett i enkelte deler av verneområdet.

Fakta

Femundsmarka nasjonalpark er en nasjonalpark beliggende i et særpreget fjellområde i Hedmark og Trøndelag; mellom sjøen Femunden og svenskegrensen.Nasjonalparken ble opprettet i 1971, for å «å bevare et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørt skog- og fjellområde, å bevare landskapsformer med blant annet det særpregede dødislandskapet med blokkmark, morenerygger, sjøer og vannsystemer, og å bevare det naturlige biologiske mangfoldet med et egenartet plante- og dyreliv.» og den dekker et område på 597 km².

Hvor ligger det?

Røros og Engerdal kommuner, Trøndelag og Hedemark fylker.

Hvordan komme hit?

Med buss eller bil fra Røros til Synnervika/Langen turiststasjon. Buss eller bil fra Elverum, Rena eller Koppang – RV 221 til Elgå. Sommerstid er det båtrute over Femunden fra Synnervika, Femundshytta, Jonasvollen, Elgå, Buvika eller Femundsenden.

Kart som dekker området

Turkart Femunden nord og sør (1:50 000) eller digitalt via Norgeskart.no

Verneområder i nærheten

Langtjønna landskapsvernområde
Femundslia landskapsvernområde
Grøvelsjøen naturreservat

Tips

Det er et stort rutenett av merkede stier og med forbindelse til Sverige. Veldig egnet for fjellvandring, kanopadling og sportsfiske.

Nyttige linker

www.roros.no – Destinasjons selskap
www.femundengerdal.no – Turistkontor
www.femund.no – MS Fæmund II
Besøkssenter nasjonalpark Femundsmarka

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.