Dovrefjell-Sunndalsfjella Nasjonalpark

Enige og tro til Dovre faller

Opprettet: Dovrefjell nasjonalpark ble opprettet i 1974, og dekket kun et areal på 256km2. Dovrefjell-Sunndalsfjella ble opprettet i 2002, og er en utvidelse av den opprinnelige parken. Med tilhørende naturreservater, landskapsvernområder og biotopverneområder omfatter vernet i alt 4562 km2.

Størrelse: Arealet av verneområdet som ligger i Trøndelag er på 991 km2 – hvor 406 km2 er landskapsvernområder.

Beliggenhet: Sunndal, Nesset, Oppdal, Lesja og Dovre kommuner i fylkene Møre og Romsdal, Trøndelag og Oppland.

Formål: Formålet er å ta vare på et stort, sammenhengende og villmarkspreget naturområde som inneholder særegne og representative økosystemer og landskap og som er uten tyngre naturinngrep. Formålet er videre å ta vare på:
A: Et tilnærmet intakt høyfjellsøkosystem med det naturlige biologiske mangfoldet, herunder arter, bestander, naturtyper og geologi. Området utgjør et stort og tilnærmet intakt høgfjelløkosystem der arter som villrein, jerv, fjellrev, kongeørn og ravn har en nøkkelrolle.
B: Kalkrike områder med rik fastmark i fjellet, ekstremrike myrer og en unik karplanteflora. C: Elveslettelandskap med kroksjøer, meandrerende elv og åpne sandområder.
D: En viktig del av leveområdet til villreinen i Snøhetta og Knutshø villreinområder.
E: Vakre og egenartede landskap.
F: Store alpine fjellmassiv omkring Snøhetta.
G: Særpregede kvartærgeologiske forekomster.
H: Kulturminner, herunder spor etter fangst og beitebruk. Forskriften skal gi allmennheten anledning til å oppleve naturen uforstyrret gjennom naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.

Områdebeskrivelse: Dovrefjell var opprinnelig navnet på fjellområdet som folk måtte forsere på reisen mellom Trøndelag og Gudbrandsdalen. Etter at nasjonalparken ble utvidet i 2002, omfatter den i dag et område med store høydeforskjeller der fjellområdene i øst framstår med rolige former og store vidder, mens man i vest finner spisse topper og dype daler. Klimaet varierer fra vått og varmt i de vestlige dalførene til kjølig og tørt i øst. Dette avspeiler seg også i vegetasjonen. Dalene i vest gir rom for varmekjære arter og granskog opp til bjørkeskogsbeltet som gjerne markerer tregrensa på rundt 1000 meter. Her er imidlertid berggrunnen næringsfattig, noe som begrenser artsmangfoldet. Dette i skarp kontrast til områdene øst i parken (det «opprinnelige Dovre») som har en helt spesiell betydning for botanikere, og som gjerne omtales som et av de rikeste fjellområdene i Nord-Europa når det gjelder fjellflora.

Fakta

Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark er en nasjonalpark beliggende i et høyfjellsområde på Dovrefjell og i Sunndalsfjella, der Trøndelag, Oppland og Møre og Romsdal fylker møtes. Parken ble opprettet i 2002, for å ta vare på et intakt høyfjellsøkosystem, og den dekker et område på 1.693 km²

Hvor ligger det?

Nesset og Sunndal kommuner i Møre og Romsdal fylke, Oppdal kommune i Trøndelag fylke og Dovre og Lesja kommuner i Oppland fylke.

Hvordan komme hit?

Med tog: Dovrebanen til Dombås, Hjerkinn, Kongsvoll eller Oppdal. Raumabanen til Lesja, Bjorli eller Åndalsnes.
Med buss eller bil: E6 over Dovrefjell; Dombås-Oppdal, E136 Dombås-Åndalsnes, RV660 Åndalsnes-Sunndalsøra og RV70 Sunndalsøra-Oppdal

Kart som dekker området

Turkart Dovrefjell Snøhetta (1:50 000) eller digitalt på Norgeskart sine sider

Verneområder i nærheten

Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern
Knutshø landskapsvernområde
Åmotsdalen landskapsvernområde
Dalsida landskapsvernområde
Eikesdalsvatnet landskapsvernområde
Åmotan-Grøvudalen landskapsvernområde
Jord landskapsvernområde
Fokstugu landskapsvernområde
Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn landskapsvernområde
Torbudalen biotopvernområde
Sandgrovbotn-Mardalsbotn biotopvernområde
Flåman naturreservat
Bjørndalen naturreservat
Mardalen naturreservat

Tips

Fjellet Snøhetta er et av høydepunktene i nasjonalparken og gir en flott utsikt. Turen til toppen er godt merket både fra Reinheim og Snøheim.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.