Børgefjell Byrkije Nasjonalpark

Fjellrevens fristed

Børgefjell/Byrkije dekker et stort høyfjellsområde som strekker seg fra norddelen av Trøndelag og over i Nordland fylke. I øst fortsetter området innover i Sverige over Stekenjokkplatået og Marsfjellene.
Samtidig som nasjonalparken ble utvidet i 2003, kom også opprettelsen av Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde i Hattfjelldal.

Opprettet:
Børgefjell/Byrkije er Norges nest eldste nasjonalpark; opprettet i 1963, og utvidet i 1971 og 2003.

Størrelse:
1494 km2 – hvor 44 km2 er landskapsvernområde.

Beliggenhet:
Røyrvik og Namsskogan kommuner i Trøndelag, og Grane og Hattfjelldal kommuner i Nordland.

Formål:
Formålet med Børgefjell/Byrkije nasjonalpark er å bevare et stort, villmarkspreget naturområde tilnærmet fritt for tekniske inngrep for å sikre biologisk mangfold og et naturlig forekommende plante- og dyreliv med bl.a. truede og sårbare arter, samt å ta vare på geologiske forekomster og kulturminner. Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

Områdebeskrivelse:
En fjerdedel av Børgefjell/Byrkije ligger høyere enn 1000 meter over havet, og det meste av parken befinner seg i alpin vegetasjonssone. Bare de lavere dalene er trebevokste, hovedsakelig med bjørk. Unntakene finnes, spesielt i det lavere, sørvestre hjørnet hvor vi finner gammel granskog i området rundt Namskroken. De høyeste fjelltoppene, Kvigtind (1699moh) og Golvertind (1682 moh), befinner seg i Nordland. I Trøndelagsdelen er det Jetnams klumpen med sine 1513 moh som rekker lengst til værs.

Fakta

Børgefjell nasjonalpark (sørsamisk: Byrkije nasjonalpark) er en nasjonalpark beliggende i et alpint høyfjellsområde i grenseområdet mellom Nordland og Trøndelag inn til svenskegrensen. Parken ble opprettet 9. august 1963, som landets andre nasjonalpark, for å «bevare et stort naturområde tilnærmet fritt for tekniske inngrep, med store villmarkspregede områder for å sikre biologisk mangfold og et naturlig forekommende plante- og dyrelivet». Parken omfattet da omtrent 1000 km², og ble utvidet i henhold til Verneplan I for vassdrag i 1973 og senere igjen i 2003, og den dekker nå et område på 1.447 km².

Hvor ligger det?

Ligger i Røyrvik og Namsskogan kommuner i Trøndelag og i Grane og Hattfjelldal kommuner i Nordland

Hvordan komme hit?

Med tog: Til Namsskogan eller Majavatn. Taxi fra Namsskogan til Smalåsen eller Namsvatnet. Gå eller ta taxi fra Majavatn til Tomasvatn eller Simskardet.

Med bil: Langs E6 og ta av til Røyrvik, Fiplingdalen eller Hattfjelldal.
Fra sør: kjør til Røyrvik og Namsvatnet og fortsett med rutebåten over vatnet.
Fra vest: ta av E6 ved Smalåsen og kjør til innfallsporten ved Smalvatnet, eller ta av ved Majavatn og kjør mot Tomasvatn eller Simskardet.
Fra nord: kjør til Susendalen/Harvassdalen og stopp ved Øyum, Oksvollen eller Storvollen.

Kart som dekker området

Norge-serien Susendalen og Røyrvik 1:50 000 og www.norgeskart.no

Verneområder i nærheten

Austre Tiplingan landskapsverneområde

Tips

Beregn noen dager til turen, og vær forberedt på værskifte. Børgefjell er best egnet for vante fjellfolk, men det er lettgått terreng i dalførene.
Veldig dårlige dekning for mobiltelefon i store deler av parken.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.