Børgefjell Byrkije Nasjonalpark

Fjellrevens fristed

Børgefjell/Byrkije dekker et stort høyfjellsområde som strekker seg fra norddelen av Trøndelag og over i Nordland fylke. I øst fortsetter området innover i Sverige over Stekenjokkplatået og Marsfjellene.
Samtidig som nasjonalparken ble utvidet i 2003, kom også opprettelsen av Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde i Hattfjelldal.

Opprettet:
Børgefjell/Byrkije er Norges nest eldste nasjonalpark; opprettet i 1963, og utvidet i 1971 og 2003.

Størrelse:
1494 km2 – hvor 44 km2 er landskapsvernområde.

Beliggenhet:
Røyrvik og Namsskogan kommuner i Trøndelag, og Grane og Hattfjelldal kommuner i Nordland.

Formål:
Formålet med Børgefjell/Byrkije nasjonalpark er å bevare et stort, villmarkspreget naturområde tilnærmet fritt for tekniske inngrep for å sikre biologisk mangfold og et naturlig forekommende plante- og dyreliv med bl.a. truede og sårbare arter, samt å ta vare på geologiske forekomster og kulturminner. Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

Områdebeskrivelse:
En fjerdedel av Børgefjell/Byrkije ligger høyere enn 1000 meter over havet, og det meste av parken befinner seg i alpin vegetasjonssone. Bare de lavere dalene er trebevokste, hovedsakelig med bjørk. Unntakene finnes, spesielt i det lavere, sørvestre hjørnet hvor vi finner gammel granskog i området rundt Namskroken. De høyeste fjelltoppene, Kvigtind (1699moh) og Golvertind (1682 moh), befinner seg i Nordland. I Trøndelagsdelen er det Jetnams klumpen med sine 1513 moh som rekker lengst til værs.

Fakta

Børgefjell nasjonalpark (sørsamisk: Byrkije nasjonalpark) er en nasjonalpark beliggende i et alpint høyfjellsområde i grenseområdet mellom Nordland og Trøndelag inn til svenskegrensen. Parken ble opprettet 9. august 1963, som landets andre nasjonalpark, for å «bevare et stort naturområde tilnærmet fritt for tekniske inngrep, med store villmarkspregede områder for å sikre biologisk mangfold og et naturlig forekommende plante- og dyrelivet». Parken omfattet da omtrent 1000 km², og ble utvidet i henhold til Verneplan I for vassdrag i 1973 og senere igjen i 2003, og den dekker nå et område på 1.447 km².

Hvor ligger det?

Ligger i Røyrvik og Namsskogan kommuner i Trøndelag og i Grane og Hattfjelldal kommuner i Nordland

Hvordan komme hit?

Med tog: Til Namsskogan eller Majavatn. Taxi fra Namsskogan til Smalåsen eller Namsvatnet. Gå eller ta taxi fra Majavatn til Tomasvatn eller Simskardet.

Med bil: Langs E6 og ta av til Røyrvik, Fiplingdalen eller Hattfjelldal.
Fra sør: kjør til Røyrvik og Namsvatnet og fortsett med rutebåten over vatnet.
Fra vest: ta av E6 ved Smalåsen og kjør til innfallsporten ved Smalvatnet, eller ta av ved Majavatn og kjør mot Tomasvatn eller Simskardet.
Fra nord: kjør til Susendalen/Harvassdalen og stopp ved Øyum, Oksvollen eller Storvollen.

Kart som dekker området

Norge-serien Susendalen og Røyrvik 1:50 000 og www.norgeskart.no

Verneområder i nærheten

Austre Tiplingan landskapsverneområde

Tips

Beregn noen dager til turen, og vær forberedt på værskifte. Børgefjell er best egnet for vante fjellfolk, men det er lettgått terreng i dalførene.
Veldig dårlige dekning for mobiltelefon i store deler av parken.