Nasjonalparker i Trøndelag

I Trøndelag finnes det 7 mektige nasjonalparker. Disse nasjonalparkene dekker store områder av det langstrakte Trøndelag, og er derfor viktig del av regionen. I forbindelse med boken "Nasjonalparker i Trøndelag", har det blitt samlet inn historier og bilder fra alle disse parkene i tillegg til 3 landskapsvernområder. Om du ikke har denne praktboka, så vil du også kunne gjøre deg godt kjent med nasjonalparkene i Trøndelag gjennom disse sidene.

Fakta om Nasjonalparker i Trøndelag

 • Blåfjella-Skjækerfjella/ Låarte-Skæhkere nasjonalpark
  Fakta

  Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark (sørsamiskLåarte-Skæhkere vaarjelimmiedajve) er Norges 4. største nasjonalpark, beliggende i skog- og fjellområdene øst i Trøndelag; inn til svenskegrensen. Parken ble opprettet 17. desember 2004 for å beskytte et karakteristisk fjellandskap med innslag av urskog, og den dekker et område på 1 924 km². Samme dag ble Lierne nasjonalpark opprettet, litt lengre øst.

  Hvor ligger det?

  Parken ligger i flere kommuner. Grong, Lierne, Snåsa, Steinkjer og Verdal. Se kart.

  Hvordan komme hit?
  Kart som dekker området

  1:50.000-serien: Sørli, Nordli, Snåsa og Skäckerfjällen (se kartbutikken.no) Eller turkart Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne nasjonalparker 1:100.000

  Fremste særpreg

  Blåfjella/Skjækerfjella er et område med mange kulturminner om man tar seg tid til å se. Særlig finner man mange samiske kulturminner, for eksempel boplasser, samleplasser, gravplasser og hellige steder.

  Friluftsliv

  Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske. Det er få stier i området og ingen merking eller annen tilrettelegging.

  Tips

  Ikke stol på mobiltelefonen, her er det store områder hvor det ikke er mobildekning. Myggen liker seg godt her så mygg/knottmiddel er lurt i sommersesongen.

 • Børgefjell Byrkije Nasjonalpark
  Fakta

  Børgefjell nasjonalpark (sørsamisk: Byrkije nasjonalpark) er en nasjonalpark beliggende i et alpint høyfjellsområde i grenseområdet mellom Nordland og Trøndelag inn til svenskegrensen. Parken ble opprettet 9. august 1963, som landets andre nasjonalpark, for å «bevare et stort naturområde tilnærmet fritt for tekniske inngrep, med store villmarkspregede områder for å sikre biologisk mangfold og et naturlig forekommende plante- og dyrelivet». Parken omfattet da omtrent 1000 km², og ble utvidet i henhold til Verneplan I for vassdrag i 1973 og senere igjen i 2003, og den dekker nå et område på 1.447 km².

  Hvor ligger det?

  Ligger i Røyrvik og Namsskogan kommuner i Trøndelag og i Grane og Hattfjelldal kommuner i Nordland

  Hvordan komme hit?

  Med tog: Til Namsskogan eller Majavatn. Taxi fra Namsskogan til Smalåsen eller Namsvatnet. Gå eller ta taxi fra Majavatn til Tomasvatn eller Simskardet.

  Med bil: Langs E6 og ta av til Røyrvik, Fiplingdalen eller Hattfjelldal.
  Fra sør: kjør til Røyrvik og Namsvatnet og fortsett med rutebåten over vatnet.
  Fra vest: ta av E6 ved Smalåsen og kjør til innfallsporten ved Smalvatnet, eller ta av ved Majavatn og kjør mot Tomasvatn eller Simskardet.
  Fra nord: kjør til Susendalen/Harvassdalen og stopp ved Øyum, Oksvollen eller Storvollen.

  Kart som dekker området

  Norge-serien Susendalen og Røyrvik 1:50 000 og www.norgeskart.no

  Verneområder i nærheten

  Austre Tiplingan landskapsverneområde

  Tips

  Beregn noen dager til turen, og vær forberedt på værskifte. Børgefjell er best egnet for vante fjellfolk, men det er lettgått terreng i dalførene.
  Veldig dårlige dekning for mobiltelefon i store deler av parken.

 • Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark
  Fakta

  Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark er en nasjonalpark beliggende i et høyfjellsområde på Dovrefjell og i Sunndalsfjella, der Trøndelag, Oppland og Møre og Romsdal fylker møtes. Parken ble opprettet i 2002 og utvidet i 2018, for å ta vare på et intakt høyfjellsøkosystem, og den dekker et område på 1 830 km²

  Hvor ligger det?

  Nesset og Sunndal kommuner i Møre og Romsdal fylke, Oppdal kommune i Trøndelag fylke og Dovre og Lesja kommuner i Oppland fylke.

  Hvordan komme hit?

  Med tog: Dovrebanen til Dombås, Hjerkinn, Kongsvoll eller Oppdal. Raumabanen til Lesja, Bjorli eller Åndalsnes.
  Med buss eller bil: E6 over Dovrefjell; Dombås-Oppdal, E136 Dombås-Åndalsnes, RV660 Åndalsnes-Sunndalsøra og RV70 Sunndalsøra-Oppdal

  Fra Hjerkinn går skyttelbuss til Reinheim når hytta er åpen (sommersesong) – veien er stengt for kjørende, og for syklende unntatt 1.6.-15.7.

  Kart som dekker området

  Turkart Dovrefjell Snøhetta (1:50 000) eller digitalt på Norgeskart sine sider

  Verneområder i tilknytning til nasjonalparken

  Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern
  Knutshø landskapsvernområde
  Åmotsdalen landskapsvernområde
  Dalsida landskapsvernområde
  Eikesdalsvatnet landskapsvernområde
  Åmotan-Grøvudalen landskapsvernområde
  Jora landskapsvernområde
  Fokstugu landskapsvernområde
  Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn landskapsvernområde
  Torbudalen biotopvernområde
  Sandgrovbotn-Mardalsbotn biotopvernområde
  Flåman naturreservat
  Bjørndalen naturreservat
  Mardalen naturreservat

  Tips

  Fjellet Snøhetta (2283 – høyeste norske topp utenfor Jotunheimen) er et av høydepunktene i nasjonalparken og gir en flott utsikt. Turen til toppen er godt merket fra Reinheim (skyttelbuss når hytta er åpen).

  Dagstur på Moskusstien fra Grønbakken eller Kongsvoll.

  Åmotan i Sunndal der fire elver møtes, tre i høye fosser. Mardalsfossen i Eikesdal.

  Nyttige linker

  www.villrein.no – Besøkssenter villrein
  www.dovrefjell.com – nasjonalparkstyresiden
  www.dovrevett.no – dovrevettreglene
  www.moschusochsenweg.no – moskusstien tysk
  www.moskusstien.no – moskusstien
  www.muskoxtrail.no – moskusstien ENGELSK
  www.snoheimvegen.no – ferdselsregler Snøheimvegen

 • Femundsmarka Nasjonalpark
  Fakta

  Femundsmarka nasjonalpark er en nasjonalpark beliggende i et særpreget fjellområde i Hedmark og Trøndelag; mellom sjøen Femunden og svenskegrensen.Nasjonalparken ble opprettet i 1971, for å «å bevare et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørt skog- og fjellområde, å bevare landskapsformer med blant annet det særpregede dødislandskapet med blokkmark, morenerygger, sjøer og vannsystemer, og å bevare det naturlige biologiske mangfoldet med et egenartet plante- og dyreliv.» og den dekker et område på 597 km².

  Hvor ligger det?

  Røros og Engerdal kommuner, Trøndelag og Hedemark fylker.

  Hvordan komme hit?

  Med buss eller bil fra Røros til Synnervika/Langen turiststasjon. Buss eller bil fra Elverum, Rena eller Koppang – RV 221 til Elgå. Sommerstid er det båtrute over Femunden fra Synnervika, Femundshytta, Jonasvollen, Elgå, Buvika eller Femundsenden.

  Kart som dekker området

  Turkart Femunden nord og sør (1:50 000) eller digitalt via Norgeskart.no

  Verneområder i nærheten

  Langtjønna landskapsvernområde
  Femundslia landskapsvernområde
  Grøvelsjøen naturreservat

  Tips

  Det er et stort rutenett av merkede stier og med forbindelse til Sverige. Veldig egnet for fjellvandring, kanopadling og sportsfiske.

  Nyttige linker

  www.roros.no – Destinasjons selskap
  www.femundengerdal.no – Turistkontor
  www.femund.no – MS Fæmund II
  Besøkssenter nasjonalpark Femundsmarka

 • Lierne/Lirje nasjonalpark
  Fakta

  Lierne nasjonalpark (sørsamisk: Lijre) er en norsk nasjonalpark som ligger i lavfjellsområder nord i Trøndelag; ved svenskegrensen. Hele nasjonalparken ligger i Lierne kommune. Litt lengre vest, i samme kommune, starter den langt større Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark, som ble opprettet samme dag.

  Hvor ligger det?

  Lierne Nasjonalpark ligger i sin helhet i Lierne kommune i Nord-Trøndelag. Se kart.

  Hvordan komme hit?

  Når du først er kommet til Lierne kan du velge flere innfallsveier til nasjonalparken. Både ved å følge RV765 og Rv. 74 kommer du nært grensa til nasjonalparken. Fra Rv.74 er det skiltet inn til innfallsport ved Muru. Det jobbes med å få til god skilting og innfallsport i Sørli.

  Kart som dekker området

  1:50.000-serien: Sørli, Nordli og Murusjøen. Eller turkart Blåfjella-Skjækerfjella og Lierne nasjonalparker 1:100.000.

  Fremste særpreg

  Her finnes det rik høgfjellsfauna og verdifulle våtmarksområder. og ikke minst mange interessante kvartærgeologiske spor etter siste istid.

  Friluftsliv

  Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske. Det er få stier i området og ingen merking eller annen tilrettelegging.

  Tips

  Ikke stol på mobiltelefonen, her er det store områder hvor det ikke er mobildekning. Myggen liker seg godt her så mygg/knottmiddel er lurt i sommersesongen.

 • Skarvan og Roltdalen Nasjonalpark
  Fakta

  Skarvan og Roltdalen nasjonalpark er en nasjonalpark som ligger i stort uberørt skog- og fjellområde i Trøndelag vest for Sylene. Parken ble opprettet i 2004, for å «ta vare på et i det vesentligste urørt fjell- og skogområde typisk for regionen. Det biologiske mangfoldet med økosystemer, arter og bestander skal sikres. Det er også et formål å verne om kulturminner og sammenhengen mellom disse, særlig de kulturminnene som er knyttet til kvernsteinsdrifta. » og den dekker et område på 441,5 km²

  Hvor ligger det?

  Selbu, Tydal, Meråker og Stjørdal kommuner i Trøndelag fylke.

  Hvordan komme hit?

  Fra nord med bil: E14 Stjørdal-Kopperå, flere avkjørsler mot nasjonalparken på denne strekken.
  Fra vest Rv 705 Stjørdal -Selbu, flere avkjørsler. Følg skilting Schultzhytta.
  Fra sør/øst: Rv 705 Selbu-Tydal. Flere stier nordover mot nasjonalparken. Fra Ås i Tydal er det kun en vei til Finnkoisjøen.

   

  Kart som dekker området

  Stjørdalen i Norge-serien (1:50 000) eller digitalt via www.norgeskart.no

  Fremste særpreg

  Massive fjell og stor, vegløs skog- og seterdal med mange kulturminner.

  Verneområder i nærheten

  Stråsjøen-Prestøyan naturreservat
  Sylan landskapsvernområde
  Sankkjølen naturreservat
  Rangeldalen naturreservat

  Tips

  Ta en tur til kvernsteinsområdet. Mye vått terreng så husk vanntett fottøy.

Besøkssenter nasjonalpark Lierne

Senteret er plassert i Lierne sammen med bibliotek, kulturetat og eksisterende virksomhet innenfor utmark, forvaltning og næringsutvikling. Besøkssenteret omfatter Lierne nasjonalpark og Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark

www.nasjonalparken.no 

Besøkssenter nasjonalpark Femundsmarka

Senteret for Femundsmarka nasjonalpark ble etablert i 2005 og består av informasjon på to steder. Dette er på Røros – Doktortjønna og på Elgå hvor du kan lære mer om Femundsmarka nasjonalpark.